Narrin matka

Tarot -pakan Suuri Arkana eli Suurten Salaisuuksien kortit, muodostuvat 22 Valttikortista. Niistä ensimmäinen, Narri, on numeroltaan 0. Loput Tarot -kortit on numeroitu 1-21. Narri on tarinan sankari, joka kulkee Narrin matkansa Suuren Arkanan kertomana.

Narrin tarina rakentuu kolmesta osasta

1. alku, joka voi vaikuttaa helpolta
2. keskiosa, jossa kohdataan paljon haasteita ja
3. loppuosa, jossa on muutoksen kautta päädytty uuteen tietoisuuteen ja elämään.

Tätä kolmijakoista teemaa on paljon hyödynnetty elokuvissa ja kaunokirjallisuudessa.

Minä olen Narri?

Suuren Arkanan kuvaama Narrin tarina on kasvukertomus ja monitasoinen seikkailu, jonka päämääränä on itsetuntemus, tasapaino ja eheys. Narrihan on meidän jokaisen oma kuvamme ja  Narrin matka on oma matkamme ja kehityskaaremme.

Narri, vapaa henki, aloittaa matkansa

1. osa  alku kortit no.   1-7
2. osa  keskiosa kortit no.   8-14
3. osa  loppuosa kortit no.  15-22

two people sitting during day

Ota yhteyttä

Kirjoita allaolevaan lomakkeeseen, kuinka voin auttaa